Wybierz kontynent

Oferta pracy - personel sprzątający

Fot. PowiemPolsce.pl

Ambasada RP w Waszyngtonie

zatrudni osoby na stanowisku ds. obsługi sprzątającej.

Oczekujemy:

zaangażowania w pracę, odpowiedzialności, uczciwości, sumienności, staranności,

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo);
Godziny pracy: 8:15 – 16:15
Zatrudnienie jest możliwe od połowy marca br.

 

Zakres obowiązków:

- utrzymanie czystości w budynkach Ambasady RP w Waszyngtonie

- pomoc przy organizacji spotkań, przyjęć.
 

Kwalifikacje/wymagania:
- posiadanie pozwolenia na pracę w USA (uregulowany pobyt w Stanach Zjednoczonych jest

  warunkiem koniecznym),
- dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń,
- umiejętność organizacji pracy.


Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania powinny wysłać na adres: waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl następujące dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- referencje (jeśli posiada).

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 marca br.

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

• Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa. • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie zagranicznej

• Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

• Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Pogoda na dziś()

Wt. 26.9.2023 godz. 10:04

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Jesteś tutaj

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Więcej informacji