Wybierz kontynent

UWAGA !

Fot. PowiemPolsce.pl

Ambasada RP w Sofii ogłasza konkurs fotograficzny “Polska moimi oczami”

Zasady konkursu:

Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestników zdjęć ukazujących Polskę z ich perspektywy, oraz dołączeniu do nich krótkiego opisu w języku polskim. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa - dzieci do ukończenia 15 roku życia

II kategoria wiekowa - młodzież i dorośli 15+

Prace konkursowe należy przesłać poprzez WeTransfer na adres: sofia.amb.events@msz.gov.pl w terminie do 22 października 2023 roku. W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu „Polska moimi oczami”.

Treść wiadomości powinna zawierać:
1. imię i nazwisko
2. wiek Uczestnika
3. niezbędne załączniki określone w regulaminie

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 listopada 2023 roku.

Regulamin konkursu oraz załączniki dostępny są poniżej.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj