Wybierz kontynent

Ogłoszenie o pracę

Fot. Ambasady GOV

Ambasada RP w Wellingtonie poszukuje kandydata na stanowisko ds. polityczno-ekonomicznych /administracyjnych/obsługi konsularnej (w tym polonijnych)

1. Wymiar etatu: 1/1

2. Adres i miejsce wykonywania pracy: 

biuro Ambasady RP w Wellingtonie, Level 9, City Chambers, 142-144 Featherston Street

3. Główny zakres obowiązków:

 • Zbieranie informacji, analiza i sporządzanie materiałów informacyjno-analitycznych nt. bieżącej wewnętrznej sytuacji politycznej, ekonomicznej i gospodarczej państwa przyjmującego,
 • Obsługa klientów konsularnych oraz prowadzenie projektów polonijnych,  
 • Współorganizowanie wydarzeń organizowanych przez Ambasadę,
 • Realizacja działań w zakresie spraw administracyjnych i logistycznych.

4. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie,
 • możliwość bezzwłocznego podjęcia pracy zgodnie z obowiązującymi w Nowej Zelandii przepisami prawa pracy.

5. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność planowania, zdobywania informacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • posiadania prawa jazdy kat. B.
 • preferowane wykształcenie wyższe, z szeroko rozumianych nauk społecznych

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków.

Wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów powinny być wystawione w języku polskim, bądź języku angielskim.

7. Termin składania aplikacji:

 •  do 10 maja 2024 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ambasady).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Adres do korespondencji:

Aplikacje należy wysyłać na poniższy adres pocztowy ambasady lub adres mailowy:

 • Adres pocztowy:  

Embassy of Poland

142-144 Featherston Street, Level 9, City Chambers

6011 Wellington

z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji:
 aplikacja na stanowisko ds. polityczno-ekonomicznych /administracyjnych/obsługi konsularnej (w tym polonijnych)

 • Adres poczty elektronicznej:

wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

w tytule należy wskazać: aplikacja na stanowisko ds. polityczno-ekonomicznych /administracyjnych/obsługi konsularnej (w tym polonijnych)

            Wszelkie dokumenty należy zeskanować i przesyłać wyłącznie w formacie PDF.

9. Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane (prosimy nie przesyłać oryginałów).
 • Ambasada zastrzega sobie prawo do kontakty jedynie z wybranymi aplikantami.
 • W zgłoszeniu należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 04 499 7844 lub adresem mailowym: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl                                

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj