Wybierz kontynent

Wybory i Referendum 2023

Fot. PowiemPolsce.pl

Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe

Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w wyborach i referendum w obwodach głosowania, które utworzy w drodze rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 25 września 2023 r. zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o numerach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą będzie możliwe składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez konsula.

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym:

  • do 25 września konsul publikuje w formie obwieszczenia informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji;
  • 25 września upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych;
  • 28 września upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych;
  • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania;
  • do 12 października można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
  • 15 października w Australii odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

e-Wybory – zgłoś się do spisu wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

Usługa zostanie uruchomiona po utworzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodów głosowania za granicą. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, informacja o utworzeniu obwodów oraz o ich numerach i siedzibach zostanie podana do wiadomości publicznej do 25 września 2023 r.

Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

 

Wniosek o ujęcie w spisie będzie musiał zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego. 

 

W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akty prawne dotyczące wyborów

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 851, z 2023 r. poz. 497, 1628)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula (Dz,U. poz. 1765)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r. (Dz.U. poz.1564)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Pogoda na dziś()

Wt. 26.9.2023 godz. 9:30:

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Jesteś tutaj

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Więcej informacji