Wybierz kontynent

Joachim Lelewel - Wielka Emigracja

Historyk, polityk i publicysta, jeden z ważniejszych teoretyków powstania listopadowego i działacz Wielkiej Emigracji, twórca tzw. szkoły lelewelowskiej polskiej historiografii.

Pochodził ze spolonizowanej niemieckiej rodziny. Urodził się w Warszawie 22 marca 1786 r., jego ojciec był członkiem Komisji Edukacji Narodowej, a dziadek Henryk Loelhoeffel von Lowensprung nadwornym lekarzem króla Augusta III. Początkowo kształcił się w Warszawie, później wyjechał do Wilna, do którego powracał w kolejnych latach i był związany z tamtejszym uniwersytetem. Na jego wileńskie wykłady z historii uczęszczał m.in. Adam Mickiewicz, który debiutował na łamach założonego przez Lelewela „Tygodnika Wileńskiego”.

 

Lata 1815-1824 były intensywnym czasem pracy na uniwersytetach w Warszawie i Wilnie, napisał wówczas ponad 60 rozpraw i artykułów. W 1824 r. władze carskie odkryły działalność Towarzystwa Filomatycznego i Lelewel musiał wyjechać z Wilna. W Warszawie historyk zaangażował się politycznie i w 1829 r. został posłem Królestwa Polskiego.

 

W czasie powstania listopadowego (1830-1831) Lelewel był członkiem Rady Administracyjnej, a później Rządu Narodowego, został prezesem Towarzystwa Patriotycznego, które domagało się walki o niepodległość i przeprowadzenia reform społecznych. Współpracował wówczas m.in. z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim i Maurycym Mochnackim. 25 stycznia 1831 r. podczas obrad sejmu wygłosił przemówienie, w którym wzywał do detronizacji cara Mikołaja I. Po upadku powstania wyjechał do Francji.

 

Po przybyciu do Paryża, Lelewel założył w grudniu 1831 r. Komitet Narodowy Polski (KNP), którego celem było zorganizowanie powstania i wywalczenie niepodległości w granicach przedrozbiorowych. Organizacja wspierała i łączyła polską emigrację, a jednocześnie Lelewel apelował o solidarność narodów, podkreślając znaczenie dążeń niepodległościowych w różnych częściach Europy. W 1833 r. władze francuskie pod naciskiem ambasadora rosyjskiego wydaliły Lelewela z terytorium Francji.

  

Po przybyciu do Brukseli wszedł w skład m.in. tajnej organizacji Młoda Polska (1835), założył Zjednoczenie Emigracji Polskiej (1837) i został wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego (1847).

 

Działalność naukowa Lelewela objęła wszystkie dziedziny historii i zapoczątkowała tzw. szkołę lelewelowską, która przez całościowe spojrzenie na historię przyczyniła się do rozwoju polskiej historiografii, m.in. powstania pierwszej polskiej encyklopedii historycznej (1842–1852). Joachim Lelewel zmarł 29 maja 1861 r. w Paryżu, a w 1929 r. jego prochy sprowadzono do Wilna.

mb.

© PowiemPolsce.pl Redaktor

Zobacz więcej

Powiązane wydarzenia

1786-03-22

W Warszawie urodził się Joachim Lelewel, polityk i historyk, członek Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego (1831), później na emigracji w Paryżu stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego, działał w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej; zmarł 29 maja 1861 r. w Paryżu.

Warszawa, mazowieckie, Polska

237. rocznica

1832-04-29

W Paryżu powstało Towarzystwo Literackie (późniejsze Towarzystwo Historyczno-Literackie), założone m.in. przez Adama Jerzego Czartoryskiego i Józefa Bema, którego celem była działalność polityczna i kulturalna na emigracji; w 1838 r. Towarzystwo powołało istniejącą do dziś Bibliotekę Polską w Paryżu.

Paryż, Region Île-de-France, Francja

191. rocznica

1861-05-29

W Paryżu zmarł Joachim Lelewel, polityk i historyk, członek Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego (1831), później na emigracji w Paryżu stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego, działał w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej; urodził się w Warszawie w 1786 roku

Paryż, Region Île-de-France, Francja

162. rocznica

Warszawa, mazowieckie, Polska

Pogoda na dziś()

Czw. 8.6.2023 godz. 10:40

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Jesteś tutaj

Kalendarium 8.06.2023

(GMT+1) Warszawa

Brak wydarzeń w tym dniu

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Więcej informacji