Wybierz kontynent

Zgłoś się do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej

Fot. Ambasady GOV

Ambasada RP w Abu Zabi uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem przez Ministra Spraw Zagranicznych, wykaz obwodów głosowania jest opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia  30 kwietnia 2024 r.  w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą, oraz Obwieszeniem Konsula RP w Abu Zabi z dnia 10 maja 2024 r. o utworzeniu dwóch obwodów głosowania na terenie Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoby zainteresowane pracą w Obwodowych Komisjach Wyborczych numer 294 w Abu Zabi (9 osób) i 295 w Dubaju (9 osób) prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń do końca dnia 21 maja 2024 na adres email:  abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Rozpatrywanie zgłoszeń zakończymy najpóźniej do dnia 22 maja 2024

Uwaga!

Osoby zainteresowane pracą w OKW w Abu Zabi proszone są o wpisanie w temacie wiadomości Zgłoszenie praca OKW 294 Abu Zabi.

Osoby zainteresowane pracą w OKW w Dubaju proszone są o wpisanie w temacie wiadomości Zgłoszenie praca OKW 295 Dubaj.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23, a wykonującym obowiązki administratora jest konsul RP, właściwy terytorialnie dla obwodu głosowania, w którym zamierza Pani/Pan głosować. Adres siedziby dostępny jest na stronie internetowej urzędu konsularnego.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, adres  e-mail: iod@msz.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w art. 34 pkt 20 ustawy  z dnia 25 czerwca 2015 r.  Prawo konsularne (Dz.U.
    z 2023 r., poz. 1329, w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2022 r. poz. 1277, 2418,
    z 2023 r. poz. 497) oraz w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497), w szczególności w celu sporządzenia spisu wyborców oraz spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj