Wybierz kontynent

Historyczny Szczyt Młodej Polonii w Ottawie

Przyszłość i zmiany Polonii w Kanadzie, inicjatywy i zaangażowanie młodych polonijnych liderów, intensywna współpraca polsko-kanadyjska – to tylko kilka z kluczowych tematów, które zostały poruszone podczas Szczytu Młodej Polonii w Ottawie zorganizowanego przez Komitet Młodzieży Kongresu Polonii Kanadyjskiej, we współpracy z Ambasadą RP oraz Grupą Przyjaźni Parlamentarnej Polska-Kanada w dniach 19-20 października 2023 r.

Fot. Ambasady GOV

Ponad 35 młodych liderów Polonii kanadyjskiej, od Brytyjskiej Kolumbii po Quebec, wzięło udział w seminariach i warsztatach na terenie Parlamentu Kanady oraz Ambasady RP w Ottawie. Celem Szczytu były m.in.: (1) analiza perspektyw zachowania tożsamości polskiej wśród młodych pokoleń Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, (2) kierunki współpracy środowisk/organizacji polonijnych w poszczególnych prowincjach oraz rola organizacji parasolowych (Kongres Polonii Kanadyjskiej), (3) możliwości awansu zawodowego dla polonijnych liderów w kanadyjskiej przestrzeni politycznej i obywatelskiej.

I dzień w Parlamencie kanadyjskim

Pierwszy dzień Szczytu został zainaugurowany przez ambasadora RP w Kanadzie Witolda Dzielskiego wspólnie z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) Januszem Tomczakiem oraz kanadyjskim parlamentarzystą pochodzenia polskiego Irkiem Kuśmierczykiem (Przewodniczący parlamentarnej grupy przyjaźni kanadyjsko-polskiej, Partia Liberalna, Ontario). W swoim wystąpieniu ambasador RP omówił charakter i podkreślił znaczenie historycznie intensywnej współpracy polsko-kanadyjskiej w różnych sektorach oraz odniósł się do przyszłości i wyzwań stojących przed Polonią kanadyjską.

Młodzi polonijni liderzy spędzili ten dzień na wielu spotkaniach z licznymi przedstawicielami parlamentu i rządu federalnego, w tym z posłami polskiego pochodzenia: Irek Kuśmierczyk (Sekretarz parlamentarny Ministerstwa Pracy), Damien Kurek (Partia Konserwatywna, Alberta), Tom Kmiec (Minister w gabinecie cieni ds. imigracji, Partia Konserwatywna, Alberta); z posłami, którzy są zaangażowani w sprawy polonijne: Peter Fonseca (Członek parlamentarnej grupy przyjaźni kanadyjsko-polskiej, Partia Liberalna, Ontario), Yvan Baker (Przewodniczący parlamentarnej grupy przyjaźni kanadyjsko-ukraińskiej, Partia Liberalna, Ontario), Francesco Sorbara (Partia Liberalna, Ontario), Shuvaloy Majumdar (Partia Konserwatywna, Alberta), Michelle Ferreri (Minister w gabinecie cieni ds. rodziny, dzieci oraz rozwoju społecznego, Partia Konserwatywna, Ontario), Bryan May (Partia Liberalna, Ontario), Ryan Turnbull (Sekretarz parlamentarny Ministerstwa Innowacji, Partia Liberalna, Ontario), Pierre Poilievre (Lider Oficjalnej Opozycji Kanady, Partia Konserwatywna, Ontario), a także z ministrami Arif Virani (Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Kanady) i Francois-Philippe Champagne (Minister ds. Innowacji, Nauki i Przemysłu). Przedmiotem rozmów z politykami były takie kwestie jak działalność obywatelska, współpraca polsko-kanadyjska oraz możliwości większego zaangażowania młodego pokolenia polsko-kanadyjskich profesjonalistów w politykę oraz lobbying na rzecz społeczności polonijnej.

II dzień w Ambasadzie RP w Ottawie

Drugiego dnia głównymi punktami programu były inspirujące warsztaty tj. spotkanie online z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą odpowiedzialnym za tematykę polonijną nt. przyszłości zmian w Polonii i współpracy pomiędzy Polską i Polonią; rozmowa z ambasadorem RP w Kanadzie Witoldem Dzielskim nt. intensywnej współpracy polsko-kanadyjskiej oraz budowania pozytywnego wizerunku Polski w Kanadzie, panel dyskusyjny z ambasadorem Łotwy w Kanadzie Kasparsem Ozoliņšem nt. strategicznej roli Kanady na wschodniej flance NATO czy sesję coachingową dr. Waltera Perchała pt. „Skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy?”.

Kluczowym elementem Szczytu był panel dyskusyjny Kongresu Polonii Kanadyjskiej nt. przyszłości Polonii. Dyskusję animowali doświadczeni działacze polonijni tj. prezes KPK Janusz Tomczak, wiceprezes KPK Dominik Roszak, wiceprezes KPK Iwona Malinowski, sekretarz generalna KPK Barbara Stadnik-Felińczak, prezes KPK Kolumbii Brytyjskiej Michael Dembek oraz prezes Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor Jerzy Barycki. Jej przedmiotem był namysł nad przyszłością Polonii kanadyjskiej, roli jej młodych liderów oraz powodów i celów, dla których młode pokolenia mogłyby/powinny angażować się w działalność organizacji polonijnych. Dyskutanci zwracali uwagę na celowość większego zaangażowania młodych organizacji polonijnych pod parasolem KPK, jako największej organizacji parasolowej, formalnie reprezentującej interesy Polonii kanadyjskiej. Wskazano na znaczenie nauczania i promocji języka polskiego, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości dla przedstawicieli Polonii posługującej się wyłącznie językiem angielskim lub francuskim.

Szczyt Młodej Polonii w Kanadzie zakończył się uroczystą galą w Ambasadzie RP w Ottawie, podczas której Ambasador RP wraz z przedstawicielami KPK wręczyli okolicznościowe certyfikaty uczestnikom.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj