Wybierz kontynent

Polsko-brytyjska współpraca międzyinstytucjonalna

W ostatnim czasie prestiżowe brytyjskie Instytucje wychodzą z godną odnotowania inicjatywą organizowania wspólnych projektów z ośrodkami polonijnymi w Londynie. Oto dwa najnowsze z realizowanych programów.

Zwykło się uważać, że polskie organizacje i instytucje działające w Wielkiej Brytanii, pozostają niewidoczne w brytyjskiej przestrzeni publicznej, nawiązując współpracę wyłącznie z przedstawicielami polskiej społeczności emigracyjnej. Tymczasem ostatnie działania dwóch poważnych ośrodków Zjednoczonego Królestwa zdają się przeczyć tej tezie. Museum of London oraz Uniwersytet Oksfordzki, niezależnie od siebie, choć w podobnym czasie, nawiązały współpracę z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym, proponując projekty realizowane z myślą o Polakach, których losy są lub były związane z Wielką Brytanią, bądź ściślej z samym Londynem.

 

Polskie historie mówione w Muzeum Londynu
Inicjatywa Museum of London skierowana do polskich londyńczyków jest formą warsztatów. Muzealnicy i archiwiści opiekujący się archiwalnymi kolekcjami historii mówionych chcieli dać im nowe życie. Postanowili zgłosić się do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie jako do największej tego rodzaju instytucji skupiającej wokół siebie polską diasporę, by korzystając z jej potencjału zainicjować nowy projekt. Jego pomysłodawczynie, kuratorki z Muzeum of London pojawiły się we wrześniu w POSK-u na zaproszenie prezesa tej instytucji, by przedstawić polskiej społeczności idee organizowanych przez siebie warsztatów. Obecni na spotkaniu Polacy dowiedzieli się o archiwalnych zbiorach polskich historii mówionych. Większość prezentowanych nagrań z udziałem polskich londyńczyków pochodziła z połowy lat 90-tych.
 
Inauguracja Festiwalu  ‘Druga Wojna Światowa Widziana Polsko-Angielskimi Oczami’;
‘The Second World War Through Anglo-Polish"
Fot. Anna Kolczyńska
 

Poprzez udostępnianie gromadzonych od ponad 50 lat archiwów dźwiękowych ze zbiorami historii i opowieści różnych społeczności, w tym licznej diaspory polskiej, londyńscy muzealnicy zamierzają uchwycić wspomnienia, historie i doświadczenia polskich wolontariuszy biorących udział w projekcie, reagujących na nagrane opowieści z muzealnych archiwów.

W trakcie trwania warsztatów badacze oferują wszystkim uczestnikom możliwość przeszukania muzealnej kolekcji historii mówionej i znalezienia treści związanych ze społecznościami, do których należą, a następnie stworzenia własnych interpretacji, które pomogą w katalogowaniu nagranych wywiadów w zbiorach muzeum. Dzięki temu polscy wolontariusze będą mieli możliwość znalezienia współczesnych związków pomiędzy własnymi historiami, a tymi wybranymi przez siebie z muzealnych archiwów. Ich interpretacje staną się częścią kolekcji muzeum, a podsumowaniem projektu będzie instalacja dźwiękowa.

Brytyjscy badacze podczas trwania trzyletniego projektu chcą poznać i zarejestrować nowe wspomnienia, a także reakcje na archiwalne historie, by je odświeżyć i przybliżyć nowym odbiorcom.

Udział w tym przedsięwzięciu obejmie kilkanaście godzin spotkań w ciągu najbliższych miesięcy: wprowadzenie do projektu, cztery sesje spotkań w listopadzie i warsztaty podcastingowe w grudniu. Muzeum zapewnia wszystkim chętnym, którzy zgłosili się do projektu zwrot kosztów dojazdu do miejsca spotkań. Ale nie tylko, bo polscy badacze mogą również liczyć na bezpłatne szkolenia i wsparcie w prowadzeniu badań kolekcji historii mówionej Museum of London.

 

Warsztaty dla polskich uczestników projektu Museum of London.
Fot. M. Giebułtowski

Udział w warsztatach to także utrzymywanie kontaktu z muzeum w celu uzyskania dodatkowych możliwości wolontariatu w trakcie projektu i po jego zakończeniu, uczestnictwo w wystawach muzealnych i wycieczkach po wystawach podczas muzealnego „dnia wprowadzenia”. I wreszcie możliwość wzięcia udziału w warsztatach podcastingowych w celu stworzenia własnych historii ustnych.

Projekt choć wymaga sporo zaangażowania ze strony uczestników cieszy się dużym zainteresowaniem polskiej społeczności. Udział w nim zgłosiło kilkadziesiąt osób, co daje nadzieję, na kontynuację tej wartościowej współpracy pomiędzy obiema instytucjami Museum of London i POSKiem.  

 

Polsko-brytyjskie spojrzenie na dzieje drugiej wojny światowej
Uniwersytet Oksfordzki jeden z najbardziej ikonicznych ośrodków naukowo-badawczych nie tylko w Europie, ale i na świecie wyszedł z propozycją projektu realizowanego wspólnie z Polsko-brytyjskim Forum Kultury im. Krystyny Skarbek działającym przy POSK-u. Uniwersyteccy badacze zdecydowali się dołączyć do dwudniowego festiwalu organizowanego w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym zatytułowanego „Druga Wojna Światowa Widziana Polsko-Angielskimi Oczami”. Jego zadaniem było naświetlenie wojennych przeżyć Polaków oraz ukazanie spuścizny wojny w pamięci zbiorowej polskiej społeczności emigracyjnej w Wielkiej Brytanii. Kolejnym ważnym celem tego wydarzenia było uchwycenie wspólnoty doświadczeń wojennych Polaków i Brytyjczyków. Goście i eksperci biorący udział w festiwalu na bieżąco rozważali tematykę wkładu Polaków w wojenny wysiłek Aliantów na ziemiach brytyjskich, w różnych dziedzinach.

Każdy Polak lub osoba o polskich korzeniach mógł przyjść do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w pierwszych dniach listopada, by podzielić się rodzinnymi doświadczeniami i artefaktami z czasów II wojny światowej. Badacze uniwersytetu oksfordzkiego pozostawali do dyspozycji, by nagrać, zdigitalizować i zachować historie oraz przedmioty rodzinne przybyłych w ogólnodostępnym archiwum internetowym.

Na chętnych chcących poszerzyć lub skonfrontować swoją wiedzę o wojennych losach przodków czekali historycy i tłumacze, którzy odpowiadali na pytania dotyczące wojennych doświadczeń oraz udzielali wskazówek dotyczących dokumentów i odznaczeń z rodzinnego archiwum.

 

‘Their Finest Hour’
Sam festiwal był współpracą partnerską pomiędzy Anglo-Polish Cultural Exchange (Polsko-Brytyjskie Forum Kultury) i Uniwersytetem Oksfordzkim. Jednym z najważniejszych punktów programu tego wydarzenia było właśnie owo umożliwienie wszystkim zainteresowanym, by podzielili się swoimi wspomnieniami rodzinnymi z czasów wojny z zespołem Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ta szczególna okazja do rozmów i wspomnień odbywała się w ramach projektu o nazwie ‘Their Finest Hour’ prowadzonego przez ten ośrodek uniwersytecki. Projekt polega na zabezpieczaniu wspomnień oraz digitalizacji i archiwizacji pamiątek wojennych, w celu stworzenia trwałego i dostępnego dla wszystkich internetowego archiwum.

„Nasz festiwal to wydarzenie absolutnie bezprecedensowe, ponieważ po raz pierwszy polscy i brytyjscy badacze spuścizny wojennej razem a nie oddzielnie zajmują się tematyką wkładu Polaków i Brytyjczyków w wojenny wysiłek Aliantów na ziemiach brytyjskich”.  –przekonywała dr Julia Griffin jedna z kuratorek tego wydarzenia.

Dwudniowy festiwal obfitował także w szereg wykładów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych gości, którzy starali się nakreślać tematykę wojenną oraz emigracyjna z różnych perspektyw – począwszy od sztuk wizualnych i literatury, poprzez rolę organizacji kultury w kształtowaniu pamięci zbiorowej, aż do omówienia wyzwań badawczych jakie czyhają na autorów zajmujących się angielsko-polską tematyką. Organizacje badawcze będą miały również sposobność, aby zaprezentować swoje zbiory archiwalne.

 

Spotkanie inauguracyjne z kuratorkami projektu  Museum of London w POSK-u.
Fot. arch. POSK

   

„Mamy nadzieję, że to wydarzenie dostarczy zarówno inspiracji jak i praktycznych wskazówek dla szerokiego grona odbiorców – Polaków jak i Brytyjczyków, którzy pragną dowiedzieć się więcej na temat angielsko-polskiej historii z czasów wojny” – zapewniała dr Julia Griffin.

Kuratorami programu były specjalistki od tematyki polsko-angielskiej: Jenny Grant, Queen Mary University of London, ekspertka od spraw kontrybucji Polaków w dziejach II wojny światowej; Juliette Bretan, University of Cambridge, ekspertka od spraw reprezentacji Polski w Wielkiej Brytanii; Dr Julia Griffin, Kuratorka Anglo-Polish Cultural Exchange i ekspertka zajmująca się sztukami wizualnymi.

 

O Autorze

Anna Kołczyńska Reporter

Plastyczka, absolwentka archeologii śródziemnomorskiej, reporterka telewizyjna, redaktorka merytoryczna wielu wydawnictw, rzeczniczka prasowa i managerka jednego z warszawskich muzeów. Mieszkanka Londynu od 2015 roku, działaczka polonijna, kuratorka i propagatorka sztuki. Prywatnie blogerka.

© PowiemPolsce.pl

Zobacz więcej

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj