Wybierz kontynent

W Londynie bez zmian: Marek Laskiewicz trzyma POSK

POSK – największy polski ośrodek społeczno-kulturalny poza granicami naszego kraju ma nowego przewodniczącego. Został nim ponownie dr Marek Laskiewicz, który będzie pełnił tę funkcję trzeci rok z rzędu.

Walne zebranie, podczas którego wybierany jest zarząd i członkowie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego odbywa się raz do roku. Zgodnie ze statutem i regulaminem tej organizacji, jej członkowie spotykali się 4 listopada, aby przyjąć sprawozdanie dotychczasowych władz oraz dokonać wyboru zarządu na nową kadencję. Wybierani byli Przewodniczący, skład Rady oraz Komisja Rewizyjna.

Nowym prezesem POSK-u został dr Marek Laskiewicz, który przedstawił zebranym swoją wizję modernizacji tej instytucji i plan działań na najbliższy rok.

W swoim wystąpieniu podsumował wszystkie swoje dotychczasowe dokonania na rzecz dostosowania tej instytucji do zmieniających się czasów oraz polepszenia profesjonalnych standardów. Przykładem tego ostatniego są opracowane pod kierunkiem prezesa Laskiewicza pomocne tłumaczenia „Articles of Association” i „Bye-laws” w języku polskim jako Statut i Regulamin, tak by wszyscy członkowie mogli bez problemu zrozumieć te kluczowe dokumenty, dzięki czemu rola i podstawowe zasady działania POSK-u jako instytucji staną się bardziej przejrzyste.

I właśnie na jak największej przejrzystości i transparentności wszystkich działań opiera się cała idea programowa nowo wybranego Przewodniczącego tej instytucji. POSK ma być przejrzysty; wszyscy mają rozumieć, zarówno to jak on działa, a także to jak można działać w nim skutecznie. To wymaga, by każdy ważny dokument był dostępny i zrozumiały.

Ważną i widoczną zmianą było wprowadzenie do kierowanej przez prezesa Laskiewicza instytucji ponad stu nowych członków wywodzących się z tzw. nowej Polonii. W dłuższej perspektywie będzie ona stanowić podstawę POSK-u. Ponadto część jej przedstawicieli zasiliła w ostatnim czasie kadrę, w której mocno działają odpowiadając na potrzeby nowej Polonii – głównego odbiorcy oferty Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego.

„To kolejny klucz do zrozumienia zasad mojej prezesury.” – podkreśla dr Laskiewicz dodając: „Stara Polonia stworzyła POSK, korzystając z własnych funduszy, bez najmniejszej pomocy ze strony państwa brytyjskiego oraz komunistycznego rządu polskiego. To wielki czyn, zasługujący na prawdziwe uznanie. W dodatku przedstawiciele Starej Polonii przekazali wspaniałe tradycje, przede wszystkim niezależności oraz kulturę na najwyższym poziomie; dzięki temu powstało tu społeczeństwo z własną historią i własnymi osiągnięciami”.

Niemniej nadszedł najwyższy czas, by otworzyć POSK na potrzeby Nowej Polonii, bo to ona ma energię i entuzjazm niezbędne do efektywnego rozwoju tej instytucji. To, dlatego jej prezes nie tylko aktywnie starał się wprowadzić do niej nowych członków wywodzących się z szeregów nowej Polonii, ale również zaprosił ich do Rady i Zarządu. Co więcej, teraz to kandydaci na nowych członków sami podejmują inicjatywę i zgłaszają się, bez udziału i zachęty prezesa.

W POSK-u pod rządami dr Marka Laskiewicza wiele z organizowanych wydarzeń kulturalnych było także współtworzonych przez osoby z zewnątrz, jako że jego zdaniem ta instytucja musi być otwarta na wszystkie pomysły i propozycje. Zgodnie z nowymi zasadami każdy może się zgłosić, by wynająć jedną z sali na swoje wydarzenie. Od teraz to publiczność, krytycy i media, będą decydować, o tym, które z wydarzeń odbywających się w POSK-u zasługuje na uwagę i uznanie.

Jednym z najważniejszych osiągnięć dotychczasowej prezesury dr Marka Laskiewicza w dziedzinie kultury były prace nad utworzeniem Muzeum POSK-u funkcjonującego jako muzeum Polonii, i przede wszystkim przedstawiającego niezwykły wkład i osiągnięcia Polaków w sukcesie Wielkiej Brytanii.

Stworzono także nowy dział – Dział Rodzin, specjalną sekcję, która w POSK-u zajmuje się sprawami Polaków borykających się z problemami i trudnościami w życiu codziennym.

Prezes Laskiewicz zapewnił, że dokłada wszelkich starań, by POSK jako budynek odpowiednio się prezentował, by jako w pełni profesjonalny ośrodek odpowiadający na nowe potrzeby był wizytówką Polski i Polonii. Z myślą o tym planuje w przyszłości wprowadzenie szeregu zmian i ulepszeń.

Podsumowując swoje dotychczasowe działania prezes Laskiewicz zaznaczył, że w tym czasie odbyło się mnóstwo wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz konferencji, wśród nich kolejna druga edycja Festiwalu Chopina oraz opera „Straszny Dwór”. POSK jest także coraz częściej przedstawiany i promowany we wszystkich polskich mediach, jak również coraz lepiej działa w przestrzeni internetowej.

W ramach swych nowych działań prezes Marek Laskiewicz zapewnił, że będzie nadal blisko współpracował z Ambasadą Polską, a także z ministerstwami, organizacjami i firmami z kraju, szukając wspólnych projektów i funduszy, co oznacza działanie na międzynarodową skalę.

Zdaniem nowego-starego prezesa POSK musi także rozszerzyć swoje kontakty z brytyjskim rządem, władzami lokalnymi, organizacjami i firmami, by pełniej uczestniczyć zarówno w brytyjskim, jak i polskim świecie.

Nowo wybrany przewodniczący podkreślił, że POSK pod jego rządami będzie realizował wiele nowych projektów, takich jak: POSK Szkoła, Pokój Matek, Pomoc dla Polaków (aby nie odbierano im dzieci), itp.

Wszystkie te działania mają służyć nadrzędnemu celowi, aby utrzymać POSK dla przyszłych pokoleń!

  

Biogram:

Dr Marek Laskiewicz urodził się i wykształcił w Londynie. To w tym mieście ukończył Haberdashers’ Aske’s School, Elstree i Queen Mary College, studiując inżynierię i zostając inżynierem (Ceng, MIET). Obronił także doktorat z ekonomii i jest m.in. członkiem Royal Economic Society i Royal Historical Society. Od lat współpracuje społecznie z organizacjami polskimi, np. jako Koordynator Przystanku Historia IPN Londyn oraz z organizacjami polonijnymi, (np. jako Sekretarze Generalny PTNO). Prowadzi szereg organizacji, np. PWWB [Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii]. Jest finansowo niezależny.

 

O Autorze

Anna Kołczyńska Reporter

Plastyczka, absolwentka archeologii śródziemnomorskiej, reporterka telewizyjna, redaktorka merytoryczna wielu wydawnictw, rzeczniczka prasowa i managerka jednego z warszawskich muzeów. Mieszkanka Londynu od 2015 roku, działaczka polonijna, kuratorka i propagatorka sztuki. Prywatnie blogerka.

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj