Wybierz kontynent

XXIX Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Fot. Ambasady GOV

Na Zjazd przybyli delegaci, członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w związku oraz zaproszeni Goście. Tradycyjnie pierwsza, otwarta część zjazdu poświęcona była tematyce dotyczącej włoskiej Polonii i polskich instytucji, z którymi współpracuje Związek.

Przybyłych na Zjazd gości powitała Prezes Związku p. Urszula Stefańska Andreini, a następnie wystąpili p. Senator Halina Bieda, p. Ambasador Anna Maria Anders, p. Ambasador Adam Kwiatkowski, Konsul Generalna w Mediolanie Anna Golec- Mastroianni, Konsul Generalny w Rzymie Bartosz Skwarczyński, p. Urszula Starakiewicz- Krawczyk Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, p. Danuta Stryjak Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, p. Adrianna Siennicka Dyrektor IP w Rzymie i inni.

W drugiej części otwartych obrad Prezes Związku przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku i planowane zadania na rok bieżący. Tematem wystąpień były kwestie związane z problemami Polonii włoskiej oraz ogólnie - Polaków zamieszkujących poza granicami kraju. Sporo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z młodzieżą i skutecznej strategii pozwalającej na ich integrację i zainteresowanie działalnością polonijną.

Podczas zamkniętej część obrad, która poświęcona była kwestiom formalnym i statutowym, wybrano ponownie i jednogłośnie na kolejną kadencję Prezes Związku, p. Urszulę Stefańską-Andreini.

Dyskusję kontynuowano w siedzibie Ambasady RP w Rzymie, gdzie p. Ambasador Anna Maria Anders przyjęła delegatów na tradycyjnej, wieczornej kolacji.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj