Wybierz kontynent

Zakończenie projektu pomocy rozwojowej w szpitalu w Vršcu

Fot. Ambasady GOV

Dzięki wymianie elementu systemu grzewczego na nowoczesne urządzenie o wyższej sprawności energetycznej obniżeniu uległy koszty regularnej konserwacji, zmniejszono ilość energii potrzebnej do ogrzania całej instytucji, a modernizacja pozytywnie wpływa na lepszą ochronę środowiska wskutek zmniejszonej emisji szkodliwych gazów uwalnianych do środowiska w trakcie spalania. Dzięki realizacji projektu polepszono stan infrastruktury ośrodka szpitalnego a beneficjenci - pacjenci oraz pracownicy szpitala, łącznie ponad 1200 osób – uzyskała możliwość dostępu do lepszej jakości warunków otrzymywanych usług medycznych i warunków świadczenia pracy.

Podpisanie protokołu związane było z wizytą Ambasadora RP i delegacji placówki  w miejscu realizacji projektu, a całość wydarzenia relacjonowana była przez lokalne środki masowego przekazu.  W trakcie rozmów z przedstawicielami miejscowych władz, omówiono szerzej kwestię zasad uczestniczenia w podobnych projektach przez inne uprawnione podmioty. Spotkanie posłużyło także rozmowom w obszarach wymiany kulturalnej i szerzej dyplomacji publicznej.

Szpital psychiatryczny w Vršcu po raz drugi z rzędu uczestniczył w realizacji projektu polskiej pomocy rozwojowej, co każdorazowo było uwypuklane w przekazie dla mediów zarówno przez beneficjentów jak i przedstawicieli lokalnych władz i placówki.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj