Wybierz kontynent

Konsultacje Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. M. Kolbego

Fot. Ambasady GOV

Udział w spotkaniu wzięło 9 dyrektorów i nauczycieli polonijnych z całych Włoch w tym m.in. Joanna Wesołowska, prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, a także konsulowie RP z Mediolanu i Rzymu. Przed spotkaniem p. Dyrektor Starakiewicz-Krawczyk została przyjęta przez p. Ambasador Anną Marią Anders.

Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności szkół, ich oferty dla polskich dzieci, ale też zwrócenia uwagi na problemy z jakimi się borykają na co dzień. P. Dyrektor ze swej strony przybliżyła nowe zadania programowe Instytutu i formy finasowania szkół zarówno społecznych, jak i w przyszłości szkół polskich przy Ambasadzie. Spotkanie było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Jednym z postulatów nauczycieli polonijnych była kwestia dofinansowywania ich działalności i ujednolicenia zasad przyznawania środków.

Ambasady GOV Redaktor

© PowiemPolsce.pl

Miejsca Polaków na świecie

Miejsca Polaków na świecie

Zapisz się do newslettera

Jesteś tutaj